Norma EN 179 Paniková kování pro únikové cesty

Panikové kování pro ovládání zaškolenými osobami EN 179

Kování, které splňuje normu EN 179, se používá například v bočních a zadních nouzových východech, které využívají osoby seznámené s obsluhou zařízení. Panikové kování v souladu s normou EN 179 neslouží pro obsluhu širokou veřejností.

Kování lze instalovat na jednokřídlé, dvoukřídlé i protipožární dveře. Otevírání dveří s panikovým kováním dle EN 179 vyžaduje bližší seznámení a znalost ovládání.

Jak panikové kování funguje?

Panikové kování dle normy EN 179 má specifičtější způsob využití i ovládání než panikové kování dle normy EN 1125. Dveře s kováním dle EN 179 můžete zevnitř otevřít pomocí kliky nebo speciální tlačné desky i pokud jsou z vnějšku uzamčené. Protože se jedná o specifický způsob otevírání, je důležité osoby předem náležitě v ovládání dveří proškolit. Norma EN 179 navíc stanovuje přesný rozměr a tvar kliky – délka kliky musí být 120 mm a její vzdálenost od osy zámkové hrany nesmí přesahovat 150 mm.

Oblasti použití panikového kování

Protože panikové kování dle EN 179 není určeno pro budovy s vysokým výskytem osob, má také specifičtější způsoby využití:

  • v soukromých obytných komplexech
  • ve školních třídách
  • v průmyslových společnostech
  • v neveřejných prostorech administrativních budov
  • v neveřejných prostorech letišť, bank či nákupních center
  • v neveřejných prostorech volnočasových center